mở rộng 1 - không xài

Nhóm trái cây

Kiwi

 • 241.000 đ
 • 263.000 đ

Dưa hấu

 • 15.000 đ
 • 20.000 đ

Chuối laba

 • 16.000 đ

Bơ sáp

 • 26.000 đ

Chanh giây

 • 25.000 đ
 • 55.000 đ

Sản phẩm hot

Nha đam

 • 42.000 đ

Chuối laba

 • 16.000 đ

Bơ sáp

 • 26.000 đ

Chanh giây

 • 25.000 đ
 • 55.000 đ